Arhitekts

INDIVIDUĀLA PROJEKTĒŠANA

Sertificēts arhitekts piedāvā kvalitatīvus projektus un individuālas projektēšanas pakalpojumus.
Piedāvājam izstrādāt individuālus projektus – jaunbūves, rekonstrukcijas, renovācijas, vienkāršotās renovācijas (dzīvokļu pārplānošana), 3D vizualizācijas u.c.

Projekta piesaiste

Būvniecības uzsākšanai pēc Latvijas likumdošanas nepieciešams būvvaldē saskaņots projekts un uz tā pamata izņemta būvatļauja. Projekta piesaistei zemesgabalā un saskaņošanai būvvaldē nepieciešami sekojoši dokumenti:

  • APU – arhitektūras plānošanas uzdevums, ko izsniedz attiecīgās pašvaldības būvvalde.
  • Tehniskie noteikumi, kas prasīti APU.
  • Topogrāfiskais plāns, ja nav tad jāpasūta
  • Zemesgrāmatas apliecība un zemesgabala robežu plāna kopijas
Pakalpojumi
  • Individuāla projektēšana:
  • Piesaiste zemesgabalam:
  • Projekta saskaņošana:
  • Detālplānojumu izstrāde:

www.newhouse.lv    sertificets arhitekts, Arturs Vanags.  tel: 27548770

Visi projekti izstrādāti LATVIJĀ un ir atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīviem.