Privātuma politika

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Tiek īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka klientu personas dati pie pārziņiem vienmēr ir drošībā un lai klientu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA “WHITE HOUSE PRODUCTS”, Reģ. Nr.: 50003517151, juridiskā adrese: Rīga, Satiksmes iela 3 – 312A, LV-1004 (turpmāk tekstā – WHITE HOUSE PRODUCTS).
Piemērojamie tiesību akti: Fizisko personu datu aizsardzības likums, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
Kas ir Privātuma politika? Privātuma politika ir saikne starp WHITE HOUSE PRODUCTS un fizisku personu (turpmāk tekstā – Lietotājs), kura sazinās ar WHITE HOUSE PRODUCTS un, vai lieto WHITE HOUSE PRODUCTS mājaslapu un, vai sniegtos pakalpojumus. WHITE HOUSE PRODUCTS ir apņēmies aizsargāt Lietotāja personas datus. Privātuma politika ļauj Lietotājam saprast, kāda informācija tiek iegūta, kad Lietotājs iesūta WHITE HOUSE PRODUCTS savus datus vai WHITE HOUSE PRODUCTS tos iegūst savā īpašumā citos veidos, kādēļ WHITE HOUSE PRODUCTS ievāc šos datus un kā tie tiks izmantoti. Tāpat Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā WHITE HOUSE PRODUCTS vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā Lietotāja personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Lietotāja personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Lietotājam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Lietotāja personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Lietotājam sniegto pakalpojumu. Ja WHITE HOUSE PRODUCTS atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas www.whp.lv mājaslapā. Lai sniegtu Lietotājam labākus un piemērotākus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus pakalpojumus, WHITE HOUSE PRODUCTS apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.
Kādiem mērķiem Lietotāja dati tiek ievākti? Lietotāja personas dati un cita informācija tiek ievākta, lai:
piedāvātu un sniegtu atbilstošus pakalpojumus, pārraudzītu darījumus un pasargātu Lietotājus no nelikumīgām vai kaitējošām personu tiešām vai netiešām, apzinātām vai neapzinātām darbībām, apstrādājot informāciju un datus, kas nonāk attiecīgo personu rīcībā;
lai apstrādātu jebkurus Lietotāja informācijas pieprasījumus;
lai izpildītu WHITE HOUSE PRODUCTS normatīvajos dokumentos norādītos pienākumus;
lai sniegtu Lietotājam atbalsta pakalpojumus;
lai veiktu klientu izpēti, aptaujas un analīzi;
lai sniegtu Lietotājam informāciju par WHITE HOUSE PRODUCTS piedāvājumiem, produktiem un pakalpojumiem, ja Lietotājs tam ir piekritis.
Kādus Lietotāja datus apstrādā WHITE HOUSE PRODUCTS?
Lietotāja vārds, telefona numurs.
Bankas dati, ja tādi sniegti;
Dati, kurus Klients pats paziņo WHITE HOUSE PRODUCTS;
Lietotāja IP adreses informācija;
Sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati).
Šī informācija tiek turēta WHITE HOUSE PRODUCTS serveros, kas atrodas drošā infrastruktūrā. Kad Lietotājs saskaras ar WHITE HOUSE PRODUCTS pakalpojumiem, Google Analytics glabā attiecīgo informāciju:

IP adreses;
piekļuves laikus;
piekļuves datumus;
lapas, kas iepriekš apmeklētas;
izmantojamā valoda.
Personīgā informācija netiek ievākta bez Lietotāja piekrišanas. Lietotāju dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, taču, ja gadījumā šāda nepieciešamība radīsies, Lietotāja dati varēs tikt nodoti tikai tādām valstīm, kas nodrošina tādu pašu fizisko personu datu aizsardzības līmeni, kādu nodrošina Eiropas Savienība.

Kādus līdzekļus WHITE HOUSE PRODUCTS izmanto datu ievākšanai un apstrādei? WHITE HOUSE PRODUCTS var automātiski ievākt iepriekš minētos datus un saņemt personas datus, kurus Lietotājs norāda, izmantojot pakalpojumus, vai citādi sazinoties un mijiedarbojoties ar mājaslapu. WHITE HOUSE PRODUCTS arī var saņemt personīgo informāciju no citiem pakalpojumu sniedzējiem tiešsaistē. Tāpat arī, WHITE HOUSE PRODUCTS var piesaistīt trešo personu pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu tehnisko atbalstu pakalpojuma sniegšanā. WHITE HOUSE PRODUCTS ir pieejama informācija, ko Lietotājs ir sniedzis šiem pakalpojuma sniedzējiem un trešo personu e-komercijas pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot visas privātuma politikas normas.
Kāds ir Lietotāju personas datu apstrādes pamats? Lietotāja personīga piekrišana – Lietotājs, kā personas datu subjekts, aizpildot pieteikuma un/vai kontaktu formas, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Tāpat Lietotājs piekrīt datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus (šo piekrišanu Lietotājs, protams, var atsaukt). Lietotāja piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot WHITE HOUSE PRODUCTS apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Lietotāja piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta tieši un nepārprotami. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar WHITE HOUSE PRODUCTS. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Pakalpojuma sniegšana – lai WHITE HOUSE PRODUCTS varētu sniegt Lietotājam kvalitatīvus pakalpojumus, WHITE HOUSE PRODUCTS jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti no Lietotāja WHITE HOUSE PRODUCTS mājaslapā. Leģitīmas intereses – ievērojot WHITE HOUSE PRODUCTS intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Lietotājam, WHITE HOUSE PRODUCTS ir tiesības apstrādāt Lietotāja personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Privātuma politikā norādītājiem nolūkiem. Par WHITE HOUSE PRODUCTS leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Lietotājam tiek izteikti jauni un, vai individuāli WHITE HOUSE PRODUCTS pakalpojumu piedāvājumi. Juridisko pienākumu izpilde – WHITE HOUSE PRODUCTS ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
Lietotāju datu atklāšanas izņēmumi. WHITE HOUSE PRODUCTS ir tiesības izpaust personas datus tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
Kas ir sīkdatnes (cookies)? Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat mūsu mājaslapu. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu. WHITE HOUSE PRODUCTS var izmantot sīkdatnes kā līdzekli informācijas iegūšanai no tīmekļa servera iepriekšminētajiem mērķiem, sekojot Lietotāja vietnes izmantošanai. Ja Lietotājs turpina izmantot mājaslapu, Lietotājs piekrīt WHITE HOUSE PRODUCTS sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes satur informāciju, kas tiek pārsūtīta uz Lietotāja datora cietā diska. Tie palīdz WHITE HOUSE PRODUCTS uzlabot mājaslapu un nodrošināt labāku un personalizētāku pakalpojumu. Iegūtos datus neizmanto WHITE HOUSE PRODUCTS mājaslapas uzturētājs, bet tiekai tos uztur, toties izmanto tos Google Analytics, kas iegūst anonīmus datus un tie netiek sasaistīti ne ar konkrētu personu, ne ar konkrētu IP adresi. Google Analytics datu drošību apliecina ISO 27001 sertifikāts un ASV un ES privātuma vairoga regulējums. Sīkāk par to var lasīt šeit: https://support.google.com/analytics/topic/2919631. Ja Lietotājs vēlas izdzēst visus datorā jau saglabātās sīkdatnes vai pārtraukt sīkdatnes, kuri seko Lietotāja darbības veidiem mājaslapā, Lietotājs to varat izdarīt, dzēšot esošās sīkdatnes un, vai mainot pārlūkprogrammas konfidencialitātes iestatījumus, lai bloķētu sīkdatnes (process, kā tas tiek darīts, atšķiras no pārlūka uz pārlūku). Vairāk informācijas par to, kā to izdarīt, apmeklējot mājaslapu www.allaboutcookies.org.
Lietotāju personu datu glabāšanas ilgums. WHITE HOUSE PRODUCTS apstrādās Lietotāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: a) kamēr Lietotājs izmanto pakalpojumu; b) personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem; c) cik tas ir nepieciešams WHITE HOUSE PRODUCTS leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai; d) kamēr nav atsaukta Lietotāja piekrišana personas datu apstrādei.
Kādi ir drošības nosacījumi? Izmantojot WHITE HOUSE PRODUCTS pakalpojumus vai sazinoties ar WHITE HOUSE PRODUCTS, Lietotājs piekrīt WHITE HOUSE PRODUCTS pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem. WHITE HOUSE PRODUCTS nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, WHITE HOUSE PRODUCTS pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu. WHITE HOUSE PRODUCTS rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas WHITE HOUSE PRODUCTS vārdā un uzdevumā apstrādā Lietotāja personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Lietotāja personas datu apstrāde notiktu atbilstoši WHITE HOUSE PRODUCTS deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt WHITE HOUSE PRODUCTS rīcībā esošos personas datus saviem nolūkiem. WHITE HOUSE PRODUCTS neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un, vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no WHITE HOUSE PRODUCTS, piemēram, Lietotājs pats izpaudis savus personas datus trešajām personām. Lietotāja personas datu apdraudēšanas gadījumā WHITE HOUSE PRODUCTS paziņos par to Lietotājam. Tāpat WHITE HOUSE PRODUCTS par informācijas vai datu apstrādes drošības incidentiem vai iespējamiem incidentiem bez nepamatotas kavēšanās 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, par datu vai informācijas drošības pārkāpumu ziņo iestādēm un iesaistītajām fiziskajām personām, kā to paredz piemērojamie normatīvie akti un, vai Eiropas Savienības likumi, izņemot, ja saskaņā ar pārskatatbildības principu WHITE HOUSE PRODUCTS spēj uzskatāmi parādīt, ka personas datu aizsardzības pārkāpums, visticamāk, nerada risku fizisku personu tiesībām un brīvībām. WHITE HOUSE PRODUCTS glabā visu personīgo informāciju, ko saņem no Lietotāja, aizsargātā datu bāzē, daļu no datiem šifrējot, kuru savienojums ir aizsargāts.
Kādas ir Lietotāja tiesības? Vērsties pie WHITE HOUSE PRODUCTS, lai saņemtu WHITE HOUSE PRODUCTS rīcībā esošo personas datu kopiju. Labot visus WHITE HOUSE PRODUCTS rīcībā esošos personas datus par sevi, Lietotājam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no WHITE HOUSE PRODUCTS ir saņēmušas informāciju par šo Lietotāju. WHITE HOUSE PRODUCTS nesniegs Lietotājam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”). Lietotājam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību. Vērsties pie WHITE HOUSE PRODUCTS vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi. Saziņā ar WHITE HOUSE PRODUCTS iespējams izmantot tālruni +371 22089822. Ar visiem informācijas drošības sistēmas jautājumiem un informācijas vai datu drošības jautājumiem, kas nav atrunāti šajā Privātuma Politikā, jāvēršas WHITE HOUSE PRODUCTS pa tālruni +371 22089822.